ادارات دولتی

با سلام

به اطلاع همشهریان گرامی می رساند جهت ثبت شکایات خود و همچنین ارائه گزارشات مربوط به تخلفات اداری و مفاسد در دستگاه های اجرایی شهرستان بهبهان می توانند به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (طبقه اول– اتاق ۱۱۸) و واحد حراست (طبقه دوم – داخلی ۲۰۶) فرمانداری شهرستان بهبهان مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تماس فرمانداری شهرستان بهبهان ۰۶۱۵۲۷۲۵۶۵۸ می باشد