دستگاههای اجرایی استان خوزستان

 
دستگاه­های اجرایی استان
اداره کل شهرسازی
www.khzroad.ir
آزمایشگاه فنی خاک خوزستان
www.kz.tsml.ir
آب و فاضلاب استان خوزستان
www.abfakh.ir
آب و فاضلابروستایی استان
www.abfa-khoozestan.ir
اداره کل منابع طبیعی
www.khuzestan.frw.org.ir
سازمان بهزیستی استان خوزستان
www.behzisty-khz.ir
سازمان آب و برق استان خوزستان
www.kwpa.ir
شرکت مخابرات استان خوزستان
www.ict-khz.ir
دادگستری استان خورستان
www.dadg.stari-khz.ir
مرکز فوریتهای پرشکی
www.ems-ahwaz115.ir
اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان
www.kh.ssaa.ir
ادراه کل ثبت و احوال استان خوزستان
www.norc-khz.ir
ستاد نظارت گمرگات استان خوزستان
www.khcu-gov.ir
جمعیت هلال احمر خوزستان
www.khz-javananhelal.ir
مدیریت حج و زیارت استان خوزستان
www.khoozestanhaj.ir
شرکت گاز استان
www.nig-khgc.ir
شرکت سهامی برق منطقه­ای
www.kzrec.co.ir
اداره کل ورزش و جوانان
www.khzsport.ir
فنی و حرفه­ایی خوزستان
www.khztvto.com
استاندارد خوزستان
www.khz-standard.com
امور عشایر خوزستان
www.ashayer-khz.com
صندوق مهرامام رضا(ع)
www.mehrereza.ir
امور مالیاتی خوزستان
www.maliat-khz.com
بازرسی خوزستان
www.khozestan-bazrasi.ir
بنادر و دریانوردی خوزستان
www.iranmarinebook.com
پست استان خوزستان
www.ahwaz.post.ir
تامین اجتماعی خوزستان
www2.tamin.org.ir
مدیریت درمان خوزستان
www2.darmantehran.sso.ir
سازمان تربیت بدنی خوزستان
www.khouzestan-sport.com
اداره تعاون خوزستان
www.tkh.ir
سازمان حمل و نقل و پایانه های خوزستان
www.khouzestan.rmto.ir
دامپزشکی خوزستان
www.khvet.ir
دخانیات خوزستان
www.irtobacco.com
راه آهن خوزستان
www.jonoub.rai.ir
راه و ترابری خوزستان
www.khouzestanroad.com
زندانها خوزستان
www.khuzestanprisons.ir
شیلات خوزستان
www.khzshilat.ir
صدا و سیمای مرکز خوزستان
www.ahwaz.irib.ir
فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان
www.ershadkhz.ir
اداره کل کتابخانه ها خوزستان
www.khozestanpl.ir
اداره کل گمرک خوزستان
www.khcu.gov.ir
انتقال خون خوزستان
www.khz-ibto.ir
پرتال سازمان نوسازی مدارسخوزستان
www.nosazimadares.ir
هواشناسی استان خوزستان
www.khzmet.ir
تعزیرات حکومتی استان خوزستان
www.tazirat.gov.ir/khozestan
آموزش و پرورش استان خوزستان
www.khouz.medu.ir