روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان

آدرس : بهبهان – میدان تختی – خیابان شهید عبدالهی کد پستی : ۶۳۶۱۹۹۴۱۳۹
تلفن : ۳-۵۲۷۲۶۴۴۱-۰۶۱
نمابر : ۵۲۷۲۸۰۰۹-۰۶۱
شماره پیامک : ۵۰۰۰۲۶۱۶۸ی
آدرس پست الکترونیکی : behbahaninfo@ostan-kz.ir

بخشداری مرکزی :
آدرس : خیابان شهید عبدالهی میدان شهدای نیروی انتظامی ، جنب زندان
تلفن : ۰۶۱۵۲۷۲۴۰۴۴
آدرس پست الکترونیکی : bakhsh_markazi_behbahan@ostan-kz.ir

بخشداری زیدون :
تلفن : ۰۶۱۵۲۸۹۲۰۲۲
آدرس پست الکترونیکی : bakhsh_zeydoun@ostan-kz.ir

بخشداری تشان :
تلفن : ۰۶۱۵۲۸۰۷۶۷۷
آدرس پست الکترونیکی : bakhsh_tashan@ostan-kz.ir