معرفی فرماندار

نام و نام خانوادگی : رستم عیدی پور

تحصیلات : دکترای روابط بین الملل

سوابق اجرایی : مسئول فرهنگی کمیته امداد حضرت امام (ره) شهرستان باغملک- عضو شورای شهر و رییس شورای شهر ایذه در دور دوم

ریاست کمیته امداد حضرت امام (ره) شهرستان ایذه

بخشدار مرکزی شهرستان خمینی شهر-اصفهان

بخشدار بخش زواره – اصفهان