نمایندگان شهرستان

محمد طلا مظلومی نماینده مردم شهرستان بهبهان در مجلس شورای اسلامی می باشد