چارت سازمانی

چارت سازمانی فرمانداری شهرستان بهبهان

 

 

فرماندار : سید ولی الله موسوی

معاون سیاسی اجتماعی :
_
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی : آرمین ساعد

 

بخشداران شهرستان بهبهان

 

بخشدار مرکزی : احمد شجاعی

بخشدار زیدون : مهدی حجت

بخشدار تشان : احمد شجاعی

 

مسئولین واحدهای فرمانداری بهبهان

 

رئیس اداره امور سیاسی و اجتماعی :  جابر محبوب

سیاسی انتظامی : محسن کاظمی

روابط عمومی و تشریفات : عبدالله بابلی نیا

آمار و فناوری اطلاعات : ناصر مهیاری

دفتر فرماندار : حمید رضا بهبهانی

امور مالی و عامل ذیحساب : سعید نجارپور

حراست : وحید کریم پور

امور حقوقی : مسعود متولی

بازرسی و رسیدگی به شکایات : سیدعلی باقری اصل