چارت سازمانی

چارت سازمانی فرمانداری شهرستان بهبهان

 

 

فرماندار : محمد حری

معاون سیاسی اجتماعی : مهدی مرشد بهبهانی

معاون هماهنگی امور عمرانی : حسن رسولان

 

بخشداران شهرستان بهبهان

 

بخشدار مرکزی : جابر محبوب

بخشدار زیدون : ذبیح اله فرخنده زاده

بخشدار تشان : اسحاق نجفیان

 

مسئولین واحدهای فرمانداری بهبهان

 

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی :  آرمین ساعد

سیاسی انتظامی : محسن کاظمی

بازرسی و رسیدگی به شکایات : عبداله بابلی نیا

روابط عمومی : مصطفی اسماعیلی

فناوری اطلاعات : ناصر مهیاری

دفتر فرماندار : حمید رضا بهبهانی

امور مالی و عامل ذیحساب : سعید نجارپور

حراست : وحید کریم پور

امور حقوقی : مسعود متولی