چارت سازمانی

چارت سازمانی فرمانداری شهرستان بهبهان

 

 

فرماندار : یوسف زمانی اصل

معاون سیاسی اجتماعی : مهدی مرشد بهبهانی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
: آرمین ساعد

 

بخشداران شهرستان بهبهان

 

بخشدار مرکزی : فیض الله نورالهی

بخشدار زیدون : حسین شجاعی

بخشدار تشان : پیروز علیزاده

 

مسئولین واحدهای فرمانداری بهبهان

 

رئیس اداره امور سیاسی و اجتماعی :  آرمین ساعد

سیاسی انتظامی : محسن کاظمی

بازرسی و رسیدگی به شکایات : سیدعلی باقری اصل

روابط عمومی و تشریفات : عبدالله بابلی نیا

آمار و فناوری اطلاعات : ناصر مهیاری

دفتر فرماندار : حمید رضا بهبهانی

امور مالی و عامل ذیحساب : سعید نجارپور

حراست : وحید کریم پور

امور حقوقی : مسعود متولی