ملاقات مردمی

👥 *ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهان به روال همیشگی روزهای دوشنبه در دفتر فرماندار برگزار گردید*

🔴 به کانال اخبار شهرستان بهبهان بپیوندید

 

https://t.me/Akhbare_behbahan

۶۴