اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم در بهبهان

🇮🇷 محمدطلا مظلومی آبرزگه به عنوان نماینده جدید بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد

🔹به گزارش کمیته اطلاع رسانی حوزه انتخابیه شهرستان بهبهان و آغاجاری ، یوسف زمانی اصل سرپرست فرمانداری بهبهان و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان  بهبهان و آغاجاری نتایج آمار انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل اعلام نمود:

 

🔹در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه دراین حوزه انتخابیه برگزار شد، نتایج به ترتیب ذیل اعلام می گردد:

۱_محمدطلا مظلومی آبرزگه ۱۸۰۲۸

۲_عزیزالله سالاری۱۳۷۳۳

۳_علی آقاجری۸۵۹۰

۴_حبیب الله کشت زر۷۰۱۲

۵_حمیدبرازش۳۸۵۶

۶_فریدون قنواتی۳۴۵۸

۷_مهدی امانت بهبهانی۱۹۱۵

۸_افضل طیبی۱۳۶۲

۹_نصرالله پیدایش۱۱۳۲

۹_مهدی خرمیان۹۰۴

۱۱_سعید طیبی۸۸۷

۱۲_مسعوداکبری۷۶۵

۱۳_اکبر تیموری منفرد۵۸۰

۱۴_هدایت الله نحوی۳۷۷

۱۵_طاهره طیبی۳۱۵

۱۶_کبری قنواتی۲۵۵

۱۷_حمیدهوشمندی۱۹۸

 

🔹 جمع آرا ماخوذه ۶۷۲۷۸

 

🔹اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان بهبهان برای قبول شکایات آماده می باشد در ضمن به استناد تبصره های ۱ ,۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

🔹همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است

 

*یوسف زمانی اصل سرپرست فرمانداری بهبهان و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان بهبهان و آغاجاری*

۱۳۰