کنترل مسافران در ورودی شهرستان بهبهان

💠 *بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از محل ایست بازرسی خیرآباد*

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان به همراه فرمانده پلیس راه،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با حضور در محل ایست بازرسی خیرآباد از نحوه کنترل و ممانعت از ورود ماشین های غیربومی به شهرستان بازدید نمودند. گفتنی است با همت فرماندهی انتظامی،پلیس راه،ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران و دانشکده علوم پزشکی از ورود کلیه ماشین های غیربومی که قصدتوقف در شهرستان را داشته باشند جلوگیری و تنها ماشین های سوخت رسان،حامل بار و خدماتی و یا ماشین هایی ک قصد گذر از کمربندی بهبهان را داشته باشند اجازه ورود داده می شود.

https://behbahan.ostan-khz.ir/

۱۸۱