جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

✳ *اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان برگزار گردید*
🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان در این جلسه موضوعات:
💮مشارکت و همکاری در اجرای برنامه انسداد مبادی بیسوادی با تاکید بر شناسایی،جذب،آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل
💮بررسی و برنامه ریزی جهت ارتقا امنیت مدارس،به ویژه مدارس حاشیه روستایی در فصل تعطیلی مدارس
💮تعیین تکلیف زمین آموزش و پرورش در روستای بیدبلند
💮تعیین تکلیف مراکز آموزش غیر دولتی در خصوص اجرای فرایند آموزشی.
مطرح و پس از بررسی تصمیم گیری شد.
🇮🇷کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان
http://t.me/bafakh

۹۲