سفر یک روزه استاندار خوزستان به بهبهان

 

💮 *سفر یک روزه استاندار خوزستان به شهرستان بهبهان*
🔹بازدید استاندار خوزستان با همراهی فرماندار شهرستان بهبهان،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان از ایستگاه پمپاژ آب رسانی طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری در بنه باشت.
🇮🇷کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان
http://t.me/bafakh

۱۴۶