مشکلات آب روستاهای بخش مرکزی


💮 *با حضور فرماندار شهرستان بهبهان در روستای محمدآقا آقاجری تصمیمات لازم جهت رفع مشکل آب شرب اهالی این روستا اتخاذ گردید*
🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی امام جمعه شهرستان،بخشدار و شورای بخش مرکزی و مسئولین ادارات آب شهری و روستایی با حضور در روستای محمداقا آقاجری شرایط لازم جهت برطرف نمودن مشکل آب در اسرع وقت را فراهم و همچنین تمهیدات لازم جهت پایدار شدن کامل آب این روستا و سایر روستاهای دارای مشکل را اتخاذ نمودند.
🇮🇷کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان
http://t.me/bafakh
اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/CDb0gYaHzDj/?igshid=cg4my8jb10rn

۳۶