ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایری با حضور فرماندار در بخشداری مرکزی

آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستاها و عشایری

آغاز ثبت نام داوطلبان شورای روستا


💮 *آغاز ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی روستاها و عشایری با حضور فرماندار شهرستان بهبهان در ستاد انتخابات بخشداری مرکزی*
☯️ اینستاگرام:
Farmandari_behbahan
⬅️ وبسایت رسمی:
https://behbahan.ostan-khz.ir
🔂 کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان:

https://t.me/bafakh

۲۰