ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهان با شهروندان

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهان با شهروندان

اولین جلسه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهن در سال جدید


💮 *اولین جلسه ملاقات مردمی و دیدار شهروندان با فرماندار شهرستان بهبهان در سال جدید به منظور رسیدگی به مشکلات و درخواست های مردمی برگزار شد*
☯️ اینستاگرام:
Farmandari_behbahan
⬅️ وبسایت رسمی:
https://behbahan.ostan-khz.ir
🔂 کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان:

https://t.me/bafakh

۱۶