افراد شاغل در صنعت از مراکز جوار استفاده خواهند کرد

جلسه تخصصی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی

مراکز جوار دانشگاهی به منظور ارتباط دانشگاه و صنعت تاسیس خواهد شد💮 *جلسه تخصصی تاسیس مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی فنی و حرفه ای به ریاست فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد*
▪️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان در این نشست تخصصی که با مدیران صنایع و بنگاه های اقتصادی و مرتبط با صنعت برگزار شد فرماندار شهرستان بهبهان ضمن تقدیر از تاسیس مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی با هدف متخصص کردن افراد شاغل در صنایع در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، از مدیران صنایع خواست همکاری و تعامل خود با سازمان فنی و حرفه ای را بیشتر نمایند.همچنین فرشین پودنچی مدیر مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آیین نامه تاسیس مراکز ضمن کار را تشریح و از مدیران صنایع بزرگ درخواست همکاری و تعامل نمود.
🇮🇷 روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان
☯️ اینستاگرام:
Farmandari_behbahan
⬅️ وبسایت رسمی:
https://behbahan.ostan-khz.ir
🔂 کانال اخبار فرمانداری شهرستان بهبهان:

https://t.me/bafakh

۳۵