اسامی نامزدهای شورای چهار شهر بهبهان، تشان، منصوریه و سردشت

آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر بهبهان، منصوریه، تشان و سردشت

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان بهبهان اعلام شد🌐 آگهی اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر بهبهان
🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری و کمیته اطلاع رسانی ستادانتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان بهبهان یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی کاندیداهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بهبهان را به شرح ذیل اعلام نمود:
۱_رضا ابوعلی زاده بهبهانی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵
۲_عادل احمدنژاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۷
۳_حسین احمدی فرزند سوخته کد نامزد ۱۲۸
۴_جمال الدین اشرف مدرس فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۹
۵_علیرضا آقاجری فرزند احتشام کد نامزد ۱۴۱
۶_محمود آقاجری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۲
۷_سید محمد الهی فرزند سید محمد یوسف کد نامزد ۱۴۵
۸_یوسف بارونی زاده فرزند نجف کد نامزد ۱۴۷
۹_حکیمه بخرد فرزند اله کرم کد نامزد ۱۴۹
۱۰_اسماعیل برزن فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۱
۱۱_مهرداد بزله فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۲
۱۲_علیرحیم بستانی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۵۴
۱۳_محسن بهمن فرزند محمدجواد کدنامزد ۱۵۶
۱۴_هادی پاکدامن فرزند حسین کد نامزد۱۵۷
۱۵_میرزا مهدی پرهیزگار فرزند نذیر کد نامزد ۱۵۸
۱۶_اسلام پورملک فرزند عزیز کد نامزد ۱۵۹
۱۷_علی تشی فرزند اقبال کد نامزد ۱۶۲
۱۸_علی تقی زاده فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۴
۱۹_شهاب الدین توفیقی فرزند حکمت اله کد نامزد ۱۶۵
۲۰_صاحب جراحی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۷
۲۱_زواره جعفری برزیان فرزند علیشاه کد نامزد ۱۶۸
۲۲_عبدالحمید چنگیزی فرزند رجب کد نامزد ۱۶۹
۲۳_مصطفی حاتمی فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۱
۲۴_مهدی حمید فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۵
۲۵_داوود خاضعی نسب فرزند خدارحم کد نامزد ۱۷۶
۲۶_اسدالله خانی فرزند نصرالله کد نامزد ۱۷۸
۲۷_بهمن خلیلی فرزند شکرالله کد نامزد ۱۷۹
۲۸_علی خنجرپور فرزند قمصور کد نامزد ۱۸۱
۲۹_مهرداد خواجه فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۸۲
۳۰_پیمان خورده بین فرزند حبیب کد نامزد ۱۸۴
۳۱_الخاص دستاران فرزند میری کد نامزد ۱۸۵
۳۲_کاوه راهبر فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۷
۳۳_ستار رحیم زاده فرزند مهیار کد نامزد ۱۹۲
۳۴_حمیدرضا روان فرزند تقی کد نامزد۱۹۴
۳۵_محسن روانخواه فرزند خیراله کد نامزد ۱۹۵
۳۶_مهدی روانشادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۶
۳۷-محمدهادی روحی پور فرزند نجف کدنامزد ۱۹۷
۳۸_عبداله روشن فرزند غلام کد ۱۹۸
۳۹_فایز زارعی فرزند مراد کد ۲۱۲
۴۰_الهام سپید دم فرزند خیراله کد ۲۱۴
۴۱_یاسر سعادت خواه فرزند غلامرضا کد ۲۱۵
۴۲_مهدی سقاپور فرزند شعبان کد ۲۱۶
۴۳_صادق سوائی فرزند جعفر کد ۲۱۷
۴۴_آزیتا شجاعی فرزند علیمحمد کد ۲۱۸
۴۵_کاووس شرافتی نصب فرزند جعفر کد ۲۱۹
۴۶_ایرج شریف پور فرزند حسین کد ۲۴۱
۴۷_یاسین شمائلی فرزند غلامرضا کد ۲۴۲
۴۸_اصغر طیب فرزند خانعلی ۲۴۵
۴۹_عبدالحمید طیبی فرزند لطف الله کد ۲۴۶
۵۰_احمد عباسی فرزند صفدر کد ۲۴۸
۵۱_فرزانه عباسیانی نصب فرزند خیراله کد ۲۴۹
۵۲_مهدی عبدی فرزند آقاجان کد ۲۵۱
۵۳_امیر علیزاده فرزند محمدخان کد کد ۲۵۴
۵۴_سیف الله علینژاد فرزند حبیب کد ۲۵۷
۵۵_شهریار علینژاد فرزند حبیب کد ۲۵۸
۵۶_محمد قایدی فرزند عبدسید کد ۲۵۹
۵۷_فریدون قنواتی فرزند خدامراد کد ۲۶۱
۵۸_مهران کاظمی فرزند امان اله کد ۲۶۲
۵۹_مهرعلی کرمی برم سبز فرزند بهمن کد ۲۶۵
۶۰_مجید کریمی باغملک فرزند کنار کد ۲۶۷
۶۱_حمیدرضا کریمی خشاب فرزند محمدرضا کد ۲۶۸
۶۲_سید امین کشاورز فرزند سید محمد کد ۲۶۹
۶۳_بهمن کلانتر چنگلوایی فرزند صفدر کد ۲۷۱
۶۴_جهانبخش گلخندشهرویی فرزند عبدالخالق کد ۲۷۲
۶۵_محمد گلکار غلامعلی کد ۲۷۴
۶۶_سید اسدالله مرتضوی فرزند سید شریف کد ۲۷۵
۶۷_عباس مسعودنیا فرزند محمد هاشم کد ۲۷۸
۶۸_ابراهیم مکاری فرزند رسول کد ۲۷۹
۶۹_مصطفی مکاری بهبهانی فرزند نصرالله کد ۲۸۱
۷۰_نعمت الله موسوی بیشه فرزند اسلام کد ۲۸۲
۷۱_مهدی ناروئی کرسی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۸۴
۷۲_حجت الله نجاتی فرزند خداداد کد ۲۸۵
۷۳_محمدرضا نژاد حداد فرزند یوسفعلی کد ۲۸۶
۷۴_منصور نصیریان پور فرزند غلام کد ۲۸۷
۷۵_زهرا نظری فرزند منصور کد ۲۸۹
۷۶_مهدی نوذری فرزند عباس کد ۲۹۱
۷۷_سید محمود هاشمی فرد فرزند سید نصیر کد ۲۹۲
۷۸_مسلم ویسی فرزند ابراهیم کد ۲۹۵
۷۹_بهزاد ویسی موخر فرزند کمال کد ۲۹۶
۸۰_سید علی یوسفان زاده فرزند سید محمد حسن کد۲۹۷

اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر تشان

۱_محسن احسانی تنگ برد سفید فرزند اردشیر کد ۱۵
۲_فیض الله آریان فرزند جانمحمد کد ۱۶
۳_سپهدار باولی بهمیی فرزند حسین کد ۱۸
۴_عبدالرحمن باولی بهمئی فرزند رحیم کد ۱۹
۵_محمدعلی بهمئی منش فرزند علی کد ۲۱
۶_خداکرم جمشیدی فرزند ناصرقلی کد ۲۴
۷_عبدالصالح دامن باغی فرزند علیمردان کد ۲۵
۸_سید محمد درخشانی فرزند سید حبیب کد ۲۶
۹_امان الله شجاعی فرزند حبیب الله کد ۲۷
۱۰_بازعلی شجاعی فرزند رمضان کد ۲۸
۱۱_رحیم شجاعی فرزند عبداله کد ۲۹
۱۲_سجاد شجاعی فرزند مختار کد ۴۱
۱۳_محمد رضا شجاعی فرزند ظفراله کد ۴۲
۱۴_مهدی شجاعی فرزند چراغعلی کد ۴۵
۱۵_بهمن شکوهی فرزند علی کد ۴۶
۱۶_اصغر ظفریان نژاد فرزند نوروزعلی کد ۴۷
۱۷_حیدر فولادیان زاده فرزند بارونی کد ۴۸
۱۸_مهدی محمدی دارابی فرزند عیسی کد ۴۹
۱۹_جواد ناصرپور فرزند محمدعلی کد ۵۱
🌐 اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر سردشت

۱_سید آقا احمدپور فرزند سید احمد کد ۱۵
۲_مهدی ادیبان فرزند اسماعیل کد ۱۶
۳_هوشنگ افشون فرزند رمضان کد ۱۷
۴_حمیدرضا خانی فرزند شکراله کد ۱۸
۵_خسرو دشمن زیاری فرزند حمید کد ۱۹
۶_روح الله زرین فرزند عبدالله کد ۲۱
۷_احمد شکاری فرزند مندنی کد ۲۴
۸_فریبرز عباس زاده فرزند سلیمان کد ۲۵
۹_علی علمی نژاد فرزند خدامراد کد ۲۶
۱۰_نعمت الله غریب زاده فرزند فتح الله کد ۲۷
۱۱_قاسم کرائی فرزند اسکندر کد ۲۹
۱۲_مصطفی مهتری فرزند یدالله کد ۴۵
۱۳_سید حسین موسوی فرزند حبیب الله کد ۴۶
۱۴_روح الله نیکو سرشت فرزند ابراهیم کد ۴۸
اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر منصوریه

۱_کاظم آبروشن فرزند بمونی کد ۱۵
۲_علیرضا آتش فراز فرزند کاکا کد ۱۶
۳_عزیزاله ترابیده فرزند رضا کد ۱۷
۴_بهزاد حبیبیان فرزند حبیب کد ۱۸
۵_اسماعیل خلفی اصل فرزند ابراهیم کد ۱۹
۶_نگهدار دامن گیر فرزند شکراله ۲۱
۷_جلیل رحیمی فرزند جهانگیر کد ۲۴
۸_اسماعیل سرور پور فرزند علیناز کد ۲۵
۹_امین شایان مهر فرزند شمسعلی کد ۲۶
۱۰_علی شهبازی آزاد فرزند محراب کد ۲۷
۱۱_علی صلاح مند فرزند محمد لطیف کد ۲۸
۱۲_فریدون قیصری فرزند صفر کد ۴۱
۱۳_محمود موحد فرزنو بمونی کد ۴۵

🔹قابل ذکر است هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بهبهان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از تاریخ انتشار این آگهی تا دوروز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد. همچینین شکایاتی قابل رسیدگی می باشد که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی مشخصات شاکی یا شاکیان،شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی محل کار یا سکونت شاکی را داشته باشد.

۴۳۰