افتتاح چندین پروژه آموزشی در شهرستان بهبهان

گزارش تصویری سفر یک روزه معاون وزیر آموزش و پرورش به بهبهان

سفر یک روزه دکتر رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس کل کشور به بهبهان


۲۷۲