گزارش تصویری سفر معاون وزیر میراث فرهنگی به بهبهان

گزارش تصویری سفر معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان به شهرستان بهبهان و بازدید از حوزه های مربوطه

حضور دکتر هادی احمدی مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی و سید حکمت الله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان در بهبهان










۳۹۱