زنگ مهر در مدرسه شهید پیروز کردستان

آیین نواختن زنگ مهر و زنگ دفاع مقدس در مدرسه شهید پیروز روستای کردستان

زنگ مهر و زنگ دفاع مقدس در مدارس روستایی نواخته شد🔹 آیین نواختن زنگ مهر و زنگ دفاع مقدس در مدرسه شهید پیروز روستای کردستان با حضور فرماندار، نماینده مجلس،فرمانده نیروی انتظامی،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان و جمعی از مدیران شهرستان بهبهان
🇮🇷 روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان

۶۰