به پیک قله واکسن رسیده ایم

جلسه ستاد کرونای شهرستان بهبهان برگزار شد

به پوشش واکسیناسیون ۸۸ درصد نوبت اول و ۶۴ درصد نوبت دوم رسیده ایم


🆕 *جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با بیماری کرونا شهرستان به ریاست یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد*
_پوشش واکسیناسیون در شهرستان، نوبت اول ۸۸ و نوبت دوم ۶۴ درصد است_
_به پیک قله واکسن رسیده ایم و از لحاظ واکسیناسیون در رده های بالای کشور هستیم_

⬅️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان یوسف زمانی اصل فرماندار بهبهان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان گفت:
▪️بهبهان در طول دوران کرونا در تمام حوزه ها جزء شهرستان های پیشرو و موفق بود،هم در رعایت پروتکل ها، هم در بحث واکسن و تست و هم در تعداد فوتی ها نسبت به سایر شهرستان ها
▪️انتظار داریم افراد واکسن نزده شناسایی شده و در روستاها با همکاری دهیار ها و در شهر با همکاری شبکه بهداشت اقدام به تزریق واکسن نمایند
▪️با توجه به گزارش ارائه شده در بحث واکسینه کردن دانش آموزان نیز وضعیت مطلوبی داریم و در صدر شهرستان های استان هستیم
▪️در اجرای طرح شهید سلیمانی پیشرو در استان و حتی کشور بودیم
▪️یکی از مهم ترین دغدغه ها و حساسیت های ما در حوزه آموزش و پرورش است و برای بازگشایی مدارس تمام نکات و مسائل را با دقت پیگیری و رصد خواهیم کرد.
☮️ در حاشیه این جلسه از دانشگاه آزاد، دانشگاه خاتم و آقایان اسلوب و صمد اورشی از نیروهای فعال در بحث کمک های جهادی تقدیر بعمل آمد.

۳۹