بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تقدیر از اعضای برتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

💮 بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تقدیر از فعالیت های مدیر و پرسنل این کانون و همچنین اهداء لوح به نفرات عنوان دار استانی و کشوری در حوزه فعالیت های کانون

۴۳