راهپیمایی مردم شهرستان بهبهان در اعتراض به هتک حرمت مقدسات و توهین اغتشاشگران به پرچم کشور و قرآن کریم


راهپیمایی مردم شهرستان بهبهان در اعتراض به هتک حرمت مقدسات و توهین اغتشاشگران به پرچم کشور و قرآن کریم با حضور فرماندار شهرستان بهبهان و اقشار مختلف مردم

۸۸