جشنواره غذاهای سنتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان بمناسبت دهه فجر چهارمین جشنواره غذاهای سنتی درباغ ملی بهبهان برگزارگردید

دراین جشنواره ۲۵۰ نفرباارائه ۴۰نوع غذای سنتی بهبهان شرکت نمودندکه درپایان به۲۵نفرهدایای نقدی اهداگردیدو۵نفربرترنیزبه جشنواره غذاهای سنتی استان راه یافتند

هدف ازبرگزاری این جشنواره احیاء فرهنگهای بومی وسنتی ومعرفی غذاهای سنتی به نسل جدیداعلام شد

۲۴۱۶