جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز


جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۳۷