جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد


جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۶۱