تودیع و معارفه ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان انجام شد

رییس جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان معارفه شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان با حضور دکتر عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان،نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و جمعی از مدیران از زحمات و تلاش های رسول عبدی پور ریاست پیشین اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان تقدیر وسید رسول دهبانپور به عنوان رییس جدید این اداره معرفی گردید.

۶۵