جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با حضور فرماندار شهرستان بهبهان و سایر اعضا در دفتر امام جمعه به ریاست امام جمعه شهرستان برگزار شد.

۴۷