همایش نمایش اقتدار بسیجیان با حضور فرماندار شهرستان بهبهان


همایش نمایش اقتدار بسیجیان بمناسبت هفته بسیج با حضور فرماندار شهرستان بهبهان، اعضای شورای تامین و گردان های بسیج در محل میدان صبحگاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد

۶۷