مشاور جوان فرماندار شهرستان بهبهان منصوب شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان،حجه الاسلام سهیل توانایی با حکم دکتر عیدی پور به عنوان مشاور جوان فرماندار شهرستان بهبهان منصوب شد

۱۲۷