جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه کمیسیون دانشجویی به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان بمنظور هماهنگی برگزاری مراسم روز دانشجو برگزار شد.

۷۲