جلسه رسیدگی به وضعیت و مشکلات هتل رضا برگزار شد


جلسه بررسی وضعیت و رسیدگی به مشکلات هتل رضا با حضور ریاست دادگستری، امام جمعه، شهردار بهبهان و مالک هتل به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۴۵