جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۵۴