جلسه ستاد بحران شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، جلسه ستاد بحران به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در راستای آمادگی برای بارش های پیش رو با حضور اعضای ستاد، به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۵۷