دیدار فرماندار شهرستان بهبهان با آیت الله محقق شریفی از روحانیون با سابقه بهبهان


دیدار فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر با آیت الله محقق شریفی، از علما و روحانیون با سابقه بهبهان

۷۵