جلسه آموزشی جهاد تبیین با حضور مدرس کشوری برگزار شد


جلسه آموزشی جهاد تبیین با موضوع خبرنویسی و اطلاع رسانی صحیح ویژه مدیران روابط عمومی های ادارات شهرستان بهبهان با حضور علیرضا داوری مدرس خبر در فرمانداری بهبهان برگزاری شد.

۵۹