جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۳۱