جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال و وقایع حیاتی با حضور اعضا و به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان در سالن جلسات فرمانداری برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

۳۶