بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از روند اجرایی میدان میلاد


بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از روند اجرایی میدان میلاد(سه راهی کریم آباد) و بررسی مشکلات پیش رو در راستای تکمیل نهایی و بهره برداری از این میدان

۲۹