جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۲۸