بازدید سرزده فرماندار شهرستان بهبهان از برخی ادارات دولتی شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان به صورت سرزده از ادارات بنیاد مسکن، بیمه خدمات درمانی و همچنین مرکز آموزش محلی شهید احسان فتحی(وابسته به اداره آموزش و پرورش) بازدید نمود.

۴۶