جلسه کمیته اقدام مشترک تعزیرات برگزار شد


جلسه کمیته اقدام مشترک برای هماهنگی در اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار و تشدید نظارت ها و بازرسی ها از واحدهای صنفی با حضور اعضا و به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

جلسه

۳۴