دیدار شهروندان با فرماندار شهرستان بهبهان در دفتر کار فرماندار


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان به روال معمول روزهای دوشنبه ، رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان در دفتر کار خود پذیرای شهروندان بوده و به مشکلات آنان رسیدگی کرد.
۲۸