بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از مجموعه کارگاهی تولید لوازم پلاستیکی ناصری


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی مدیر اداره صمت، مدیر منابع طبیعی و شهردار بهبهان از مجموعه کارگاهی تولید لوازم پلاستیکی ناصری بازدید کرد. این بازدید به منظور شناسایی و رفع مشکلات این کارآفرین، در راستای رونق تولید و بهبهود اشتغال و همچنین حمایت از صنایع تولیدی بومی انجام شد.

۹۱
اخبار مرتبط