گزارش تصویری، یازدهمین جشنواره گل نرگس بهبهان


گزارش تصویری، یازدهمین جشنواره گل نرگس بهبهان، با حضور فرماندار شهرستان بهبهان، مدیران و شهروندان در محل نرگسزار

۵۸