جلسه هماهنگی جمع آوری متکدیان، کارتن خواب ها و معتادان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه هماهنگی جمع آوری متکدیان، کارتن خواب ها و معتادان با حضور اعضای ادارات و سازمان های مرتبط به ریاست رستم عیدی پور، فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۵۹