گزارش تصویری حضور پرشور مردم شهرستان بهبهان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن


گزارش تصویری حضور پرشور مردم شهرستان بهبهان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، با حضور فرماندار شهرستان بهبهان و سایر مسئولین و همچنین برپایی میز خدمت پس از مراسم راهپیمایی

۱۲۱