جلسه شورای اشتغال شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، جلسه شواری اشتغال شهرستان با حضور بیدکی، نماینده شورای معاونین وزرا در حوزه امور ایثارگران به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۲۳۶
اخبار مرتبط