جلسه شورای اشتغال و برنامه ریزی شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، جلسه شورای اشتغال و برنامه ریزی شهرستان به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۴۳