جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان باحضور فرماندار شهرستان و اعضای ستاد در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.

۴۸