گزارش تصویری، بازدید فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی شهردار بهبهان از روند آماده سازی محل اسکان نوروزی مسافران و زیباسازی سطح شهر برای استقبال از نوروز

بهبهان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی


گزارش تصویری، بازدید فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی شهردار بهبهان از روند آماده سازی محل اسکان نوروزی مسافران و زیباسازی سطح شهر برای استقبال از نوروز

۱۲۳
اخبار مرتبط